ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಶೇಖರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

  • ಶಟಲ್ ರ್ಯಾಕ್

    ಶಟಲ್ ರ್ಯಾಕ್

    ಶಟಲ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಶೇಖರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ಯಾಲೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ರೇಡಿಯೊ ಶಟಲ್ ಕಾರನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.