ಮೆಜ್ಜನೈನ್ ರ್ಯಾಕ್

  • ಮೆಜ್ಜನೈನ್ ರ್ಯಾಕ್

    ಮೆಜ್ಜನೈನ್ ರ್ಯಾಕ್

    ಮೆಜ್ಜನೈನ್ ರ್ಯಾಕ್ ಎನ್ನುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ರ‌್ಯಾಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿರುವ ರ‌್ಯಾಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಇದು ಜನರು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರದ ಮೂಲಕ ನಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.